385 dager uten et uhell er fasiten etter åpningen av rundkjøringen som erstattet ulykkesbelastede Flyplasskrysset. Mange mente i forkant at rundkjøringen ble for liten og at den dermed ville bli en flaskehals. Andre mente det kom til å bli en flott løsning. Sistnevnte ser ut til å ha seiret så langt.
40 B
26,5 millioner skal omleggingen fra kryss til rundkjøring inn til Kvernberget ha kostet. Fungerer bra . 385 dager uten uhell. ( Foto: Boa/BN)
40
Så har Kranaveien fått 40 grense slik som i Langveien i Kristiansund. ( BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her