Et sensasjonelt funn på Edøya ikke så langt unna den gamle Edøy kirke er oppdaget med georadar .Spor av et skip på rundt 15 meter er mest sannsynlig funnet. Det har værtstor interesse  for nyheten i dag fredag.
edo v
Stort funn i jorden ved kirka og garden. Kirka her i Edøy er fra 1190 og er av stein. Treverket brant i 1887 etter lynnedslag. Tyskerne benyttet kirken som lager under krigen .Etter krigen ble kirken gjenoppbygget, og den ble gjeninnviet i 1950. Til 800 års jubileet i 1990 ble kirken pusset opp.  NRK om funnet  (Foto: Norrønafly)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her