67 2

Her fra en tid da man såvidt begynte å planlegge  boligområder utover fra dagens Bunnpris/ Gjøen gården. Det eneste nyhuset på den tiden var Jens C Gundersen ved dagens rundkjøring , der Gundersen huset var oppsatt 1959. Blokkene Brinchmannsvei 85-97 ble påbegynt 1967 som bildet her. På¨bildet legger Kristiansund elektrisitetsverk kabler utover Brinchmannsveien som det ble hetende her. ( Foto: Knut Kristiansen),,

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her