Nok er nok mener mange i Rjukan vedrørende ære og heder til den som på å grave opp Tungtvannkjelleren. Han som fikk i gang dette arbeidet er helt satt i skyggen i dette for landet veldig spesielle historiske saken. Man skriver i pressen: 

Når historien om Vemork-kjelleren skal skrives, vil det alltid bli stilt spørsmål om hvem som først kom på denne utmerkede ideen. Ja kanskje geniale ideen!

Rune Lia bør snarest offentliggjøre navnet på rette vedkommende. Håper dette blir gjort på en verdig måte. En unnskyldning på grunn av glemsomhet, uvilje, sendrektighet etc. kunne også være på sin plass.

Det er ikke for sent å rette opp det dålige inntrykket, om så skjer, går verden videre og alt blir bare fryd og gammen!
bjoeern
Utrolig nok er opphavsmannen til dette prosjektet , Bjørn Iversen  historiker glemt av andre som vil speile seg i glansen av prosjektet. Nå reagerer folk i  nærmiljøet. ( Foto: Privat)

 

Jeg håper at riktig navn kommer plass med en gang og ikke noen bortforklaringer som ingen tror på.

En ting er helt sikkert, saken vil ikke gå over av seg selv. Vi ser daglige eksempler på i bl.a norsk politikk.

Navnet må frem, slik at rette vedkommende får den anerkjennelse han fortjener,

Hilsen

Bjarne Randlev tidligere Norsk Hydro.  Tidligere artikkel om prosjektet

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her