Kristiansund og omegn Røde kors Hjelpekorps avholdte siste uke med helhelg "Kvalifisert Kurs i søk og redning". Dette er er et kurs som samtlige medlemmer må ha for å være med på lete/redningsaksjoner på barmark. For å delta på vintermark og strandlinje trenger de enda mere utdanning. Mye av dette er for egensikkerhet og forsikringsordninger.

Når en ser et ferdig uniformert og utrustet hjelpekorpsmedlem så har de gjennomført en grundig opplæring som de bruker mange dager og helger til å kvalifisere seg for.  Etter førstehjelpsopplæringen kommer spesialkusene som inneholder ; orientering, samband med bruk av nødnett, øvelse med alle disipliner blandt nattorientering, overnatting ute (ved søk), sambandsdrill, improvisert båretransport og mange andre hjelpekorpsdisipliner. Deltakere på kurset var fra Tingvoll og Kristiansund. Instruktører og veileder var fra Kristiansund. (tekst/foto Håkon Bloch)
koprs

ko

Vedleggsområde

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her