Starten på hummerfisket er 1. oktober. 21000 personer har meldt seg på, mot i 2018 rundt 30.000 deltagere. I 2017 meldte det seg 35000 deltagere.  Det er lav bestand av hummer langs kysten viser en forskningsrapport. Likevel vil det trolig bli tatt 200 tonn på vår lange kyst i 2019 mener Fiskeridirektoratet. 
hummer havn
Hummer en kort tur på land på Nordlandet før friheten i dypet. Alle som vil delta med teiner må melde seg til Fiskeridirektoratet. Enkelt med bankodene sine. ( Arkiv BN)
hummer boa 2
Dykkere kan ikke ta hummer. Den må tas på redskap den går på selv. Denne holdt til utafor Milnbrygga .  I Norge er den utbredt fra svenskegrensen, rundt Sør-Norge til Trondheimsfjorden. Dessuten finnes verdens nordligste, faste bestand i Tysfjorden; der kommunen har en hummer i sitt våpen.( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her