ner

Her har det skjedd saker og ting etter 22. mars 2004. På bildet er ennå t.v. Felleskjøpet ex Premorørfabrikken og til høyre P. Meyer verkstedbygg. Det er såvidt begynt oppføring av leilighetsbygg her. Etter hvert ble hele strandlinjen utbygd med leilighetsbygg .Mange i Nergata mistet nok utsikten mot Marcussundet . (Arkiv BN)
ner 2
Slik så strandlinjen her ut på Nordlandet før brannen i 1940. ( Digitalmuseum/ Nordmøre museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her