Tråleren som er ødelagt av brann og har veltet i Tromsø er bygd på Sterkoder Mek. verksted i Kristiansund N og har byggenummer 129. Den ble levert 25. april 1991 i en større seier med slike båter til Russland i perioden 1989  til 1993. Nå har den veltet ved kai i Tromsø.
oder 129
"Buchta Naezdnik" er 64 meter lang med finsk Wärtsila Vasa dieselmotor på 3342 hk. Nå er trolig båten ødelagt. ( Foto: Sterkoder arkiv/ Håkon Bloch)

Fra Kulturnett : "Til russerne hadde vi tidligere prosjektert trålere på 64 m som ble bygget ved Sterkoder Verft AS. Disse trålerne gikk etter planen og og russerne var fornøyd med framdrift i levering og drift av trålerne. Båtene fungerte veldig bra både teknisk og ikke minst i fiskeriet. Vi hadde etter hvert oppnådd god kontakt og tillit hos russerne som hadde ansvar for kontraheringene".


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her