Fredag 30. august var det samlet opp mot 1500 ungdomar i Ålesund kulturhus for å lære om fiskeryrket. Den årlige ungdomsmønstringen er  blitt en viktig arena for å fortelle ungdom om et spennande yrkesvalg.Det er flere  organisasjoner innan fiskerinæringen  som stod bak arrangementet som i år samlet  nesten 1500 deltakarar frå Sunnmøre og Romsdal. Fiskebåt, Fiskarlaget, Surofi og Marint kompetansesenter stod samla bak satsingen som trakk til seg 10.-klassingar frå heile fylket, meldte  foreningen Fiskebåt i en pressemelding. Om noen fra Nordmøre deltok er ukjent.
gripar
- Fiskaryrket har blitt svært populært, men samtidig er det få som veit så mykje om det. Difor samlar vi ungdomar for å fortelje dei litt om kva dette går ut på. Påmeldinga viser at dette er populært og at interessa er stor, seier Odd Kristian Dahle, informasjonsleiar i organisasjonen Fiskebåt, som organiserer den havgåande fiskeflåten. Bilete er sjarken " Gripar" frå Kristiansund. ( Fotoarkiv Brunsvika net)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her