Denne krana i Mellemværftet i Kristiansund har en heller sjelden innretning som fundament og svingkrans. Det er fra den fjerde kanonen i Karihola som tyskerne ikke vant å sette opp i 1945. Det var en Krupp 15 cm lyskanon som skulle belyse havet der der eventuelt kom fartøyer og annet. 
krupp 1
Krana til Mellemværftet er bygd på kanonfundament fra Friedrich Krupp produsert 1913. Det skulle vel holde til det meste. ( Foto: John Kuløy)
krupp 2
Her kanonen og fundamentet ved kapitulasjonen i maidagene 1945. Det var bygd en stor trebru opp på haugen nord for dagens Garnveien.  For spesielt interesserte ser man ( ved pilen) den godt kamuflerte midtre 15 cm kanon som stod der hvilebenken i Karihola er i dag. ( Foto: Paul Sedal/ Hordaland fylkeskommune)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her