Sandblåst Gaustadvågen naturreservat i Eide  er et de det mest utpregede myrlandskap  i fylket, og helt unikt i utforming og størrelse, med store verneinteresser innen botanikk, zoologi, landskap og geologi. Kommunen har lagt til rette for besøk, men noen gjør hærverk som vanlig. 
gaust
Kartene i info-gapahuken  her er delvis revet av , og enkelte har tatt med spaylakk for å gjøre hærverket fullkomment . ( Foto: Boa/BN)
gau 22
Fra utgangpunket til turstien ved Gaustadvågen. Store tidevassoner og strandenger i et småkupert kystlandskap. Fjellet Stemshesten i vest- ( Foto_: Boa/BN)
gaus 4
Merkelig nok er ikke kikkerten sprengt eller ødelagt på et eller annet vis. Du verden ! ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her