Nesten halvparten av landets 1620  kirker har problemer med fukt og råte i vinduskarmer eller sprosser, og enda flere vil om få år befinne seg i områder med høy råtefare.Vedlikeholdsetterslepet i dag er allerede langt større for kirker enn for andre bygg. Og kostnadene er enorme. I dag er det slik at kommunene har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av kirker i Norge.
kirke aasnes ret
Fra Åsnes kirke ved Flias i Hedmark fra 1744 som har vært under restaurering i over ett år. Siste oppdatering var i 1957.  Den norske kirke vil nå forplikte staten til å sette av flere milliarder kroner til å sette i stand og sikre våre kirkebygg. Den økte innsatsen vil måtte gå over mange år. De mest verdifulle kirkebyggene med det mest presserende behovet for vedlikehold og sikring vil bli prioritert først heter det sommeren 2019. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her