Sletta Verft AS i Aure på Nordmøre  overleverte .nylig  sitt byggenummer 170, M/S “Bjørøyvær”, til Bjørøya AS, Flatanger i Trøndelag. Det som virkelig er å merke seg er at  nybygget er verdens første arbeidsfartøy til havbruksnæringen med batteri hybrid fremdrift. Det satses som aldri før på å oppnå null-utslipps fartøyer på verftene på kysten nå. 
vn frasletta
Det er i fjordene og  øykommuner på Nordmøre de bygger båter. Her er verdens første hybridbåt for oppdrett. Lengde oa 19,00 meter, lengde pp 17,76 meter, bredde skrog 4,00 meter, største bredde 12,00 meter og dybde 4,35 meter. Kapasitetene for ballastvann, diesel og ferskvann er oppgitt til hhv. 78, 19,2 og 6,6 m3. Alt av utstyr har full integrasjon i ett felles kontrollsystem. (Foto: Sletta verft)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her