regal
Fra helga da det var liv og røre på Bremsnesfjorden som vanlig. Plattformen " Regalia" går snart til Nordsjøen der den skal være boligrigg med gangbru bort til en annen rigg. Holberg Shipping med ferga " Aure" holder på med transport .I forgrunnen " Key West" tankbåt med sannsynlig råvarer til Skretting fórfabrikk på Averøya. 
rega 2
Mandag ved 13 tiden har  redningsskøta "Erik Bye" vært ute en tur og prøvd vannkanon og kanskje annet mellom Kristiansund og Averøy. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her