Alle som kan lese har vel hørt om ordspillet og for og imot deponi av farlig avfall 1000 meter inn i gruvegangene på Rausand ved Sunndalsfjorden. Det er veldig mye info både for og imot. Mange arbeidsplasser og inntekter til Nesset kommune, eller forurensing og ødeleggelse av miljøet. Hvem vet ? Denne stod i Bergmesteren nå. 
berg mest kopi

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her