Her i Karihola nederst i Havgapet finnes det rester av oppgravde dammer i skjellsanden. Dette var havbunn i oldtiden selvsagt. I 1962 gravde Kurt og Rolf Monge som drev minkfarm på Meldahlsholmen opp to store dammer her og ville prøve ut oppdrett av regnbueørret i nærmest brakkvann. Den ene dammen var for småfisk, mens dam 2 var for fisk som var stor. Det varte noen år, der fisken ble matet hver dag av Paul Mokkelbost på Meldahlsholmen. Noe særlig suksess ble det ikke, men det ble begynt utspregning  på land der man tok sikte på et totalt landbasert anlegg. Det vises enn å på bergene her.
oppdrett 19641
Her restene av det trolig første oppdrett på Nordmøre nederst i Karihola i Kristiansund. Man hørte også om et forsøk på Smøla når sant skal sies. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her