Her et glimt fra " Operagata" oppover mot Festiviteten i Kristiansund  i 2004. Bildet ble bestilt av daværnde brannsjef Edvin Olsen som ville konkurrere med andre br. sjefer  i Norge om beste bilde på en årsrapport for et eller annet. 
2004
På bildet Svein Karlsen( feier) som var innen på utrykkingsstyrken den gangen. Bilen er BV 23 som etaten fikk i 2003.( Den er på Averøya pr 2019)  Ellers så var det da litt snø under operaen den gangen. ( Foto: Bjørn O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her