Her er årets tilbud fra øvrigheten hvis du bruker kraft på gasspedalen i et eller annet kjøretøy utenfor tettbygd strøk. Hvis du blir tatt vel og merke.
70 b
70 a

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her