Etter det vi kjenner til er kystverkets skip " Villa" overtatt av rederiet Weiseth Meek i Kristiansund. Den er bygd i 1975 og er 41 meter lang og er 534 bruttotonn. Kystverket brukte den i alle år til å holde sjømerkene på kysten i orden. Hjemmehavn var Ålesund. 
kystv 1
"Villa" i fint driv over havna. Den har vært mye å sett her på Nordmøre tidvis. Pr dags dato ligger den i Bolga og skal modifiseres litt før den tas i bruk. ( Foto: Åse Karin Sæther)
kystv 22
Arkivbilde av " Villa" fra 2014 som passerer Kråka ved Vevang. Den er forøvrig skiftet til ny lykt i fjor høst. ( BN arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her