Nederlender var innom havna i løpet av lørdag. " Safier" er 22 meter lang og 6 meter bred. Siste seilaser har vært  i Middelhavet som Monaco, Korsika, Malorca og kysten oppover landene i Vest Europa. 
nes safier
Vinterseilas på Norskekysten kan være så som så i januar. Heldig for tiden her. Lørdag kveld ligger den på Skipnes i Aure, ikke ukjent ventehavn for seilskutetrafikken i mange hundre år. (Foto: Leif M. Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her