Fylkeskommunen bosatt i en annen by i Møre og Romsdal gir info om turer i Kristiansund, denne gangen Kirklandsrunden. Vel og bra det, men det dukker opp et navn her som ingen har hørt om. En Tyskerveien ...? Er det veien ute i Klubba de mener; den som ble laget i forbindese med avløpsanlegget ?
1940 k turvei

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her