Det er druknet 81 menn og 21 kvinner i 2018 opplyser Redningsselskapet. Fram til 31. november druknet 97 personer, mens fem omkom i desember.To av de omkomne ble funnet i elver, mens to andre ble funnet i sjøen. Den siste personen havnet i vannet etter å ha kjørt av veien i Søgne. Fortsatt er godt voksne menn overrepresentert på statistikken. Det er særlig drukning i forbindelse med bading som bidrar til flere drukninger i 2018 sammenlignet med 2017.Økningen er 10 % fra 2017.
erik bye sea
Dyster statistikk for drukningsulykker 2018. Her gikk det derimot bra for en tid tilbake. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her