Det lønner seg å skrape vinduer på biler før man kjører. Det er stanset flere under kjøring med svært dårlig sikt i Midt-Norge den siste tiden - mangelfull skraping av is. Førerne blir anmeldt og førerkort beslaglagt ifølge meldinger fra PK rundt om.
sikta
Her eksempel fra Trondheim i går . Anmeldelse og førerkortbeslag. ( Foto: P. i Trøndelag)
.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her