Hærverk på skulpturen “Kronhjorten” ved Svanedammen (Rolighetsdammen).Det viser seg at hjorten er skrudd løs fra fundamentet, så med andre ord ser det ut som dette er planlagt. Deler av hornet er brukket løs og er borte. Hjorten var en gave til byen fra Kristiansund Spareskillingsbank i forbindelse med dens 100 års jubileum og kosted da 30.000 kr.. Den ble 7. juni 1962 avduket av daværende formann i “Kristiansund Byselskap”, konsul Hans Lossius. Samme selskap hadde også bestemt plasseringen. Guttemusikken spilte, ordfører Worm Eide talte og Kristiansundssangen ble sunget.
bil 1
Personell fra kommunen hentet hjorten og søkte etter hornet med uten resultat.Kjetil Røsand og Nils Petter Bjørke fra kommunens tekniske etat . ( Foto: Håkon Bloch)
bil 2

Kronhjorten som kanskje ikke lengere er “kron”, men mangler det ene hornet som er borte. Finner noen noe slikt trenger kommunen det for å reparere monumentet.(Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her