Her er typiske " skibsfunn" eller gjenstander som har vært ombord på skip etter mange museums meninger. Etter gullfunnet på Runde i 1972 ble loven omarbeidet slik at alt som var over 100 år gammelt: herunder vrak,  deler av vrak, last og ting som har vært på skip statens eiendom. 
skibsfunn
En rar lov til de grader: Er disse gjenstander kastet fra skip og er over 100 år gammel tilhører de staten.  Er de kastet som søppel fra land, ja da tilhører de finneren. ( Arkiv Boa/BN 2002)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her