Pipa på Skretting rager 153 meter til værs og er godt merket med røde lys slik som Telemasten på Varden i Kristiansund. Telemasten på Røsdandberget  700 meter fra Skrettingpipa rager rundt 200 meter opp i luften, men ser helt mørk ut. Begge ligger akkurat i innflyvingssektoren for flyene fra Østlandet. Merkelig at Røsandmasten er umerket. Ikke vet vi om det skal være slik .
mast
Rødsandberget-masta(t.v)  stikker om lag 50 meter høyere opp enn Skrettingpipa. Pærene sagt takk for seg ..eller er den ikke merket ? Rart . ( Foto: Boa/Bn)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her