På Hustad i Fræna er det en litt uvanlig severdighet. Aslaksteinen, noen åser som folk i eldre tider har flyktet til når farer truet fra havet eller over land. 
aslak
Høydene i bakgrunnen er Aslaksteinen. (Foto Boa/BN)

Aslaksteinener navnet på en 200 meter høy klippeformasjon i Fræna kommune - Den ble brukt som bygdeborg  - et forsvarsanlegg og tilfluktssted fra forhistorisk tid - på grunn av sin vanskelige tilkomst.

For mer enn 2000 år siden ble stedet tatt i bruk som oppholdsplass for en gruppe mennesker. Kanskje rømte de hit for å søke tilflukt. Her var det lett å forsvare seg og gode muligheter for tidlig å oppdage angripere. Sporene de har etterlatt seg viser opphold i lengre perioder og at de har brukt tiden til fredlige sysler som matlaging og husflid.

I 1984 og 1986 ble det gjort arkeologiske undersøkelser to steder på Aslaksteinen. Det ble funnet trekull, brente bein fra sau eller geit og skår fra gryter av kleber. Videre er det funnet skiferbryne, kniv av jern. nålehus av kopperlegering og flere flintstykker som er antatt å ha tjent som ildflint. Alt dette er spor etter daglige sysler. Arkeologene fant også prydgjenstander i form av arm- eller halsring av bronse, datert til vikingtid ca år 900, samt en grønn glassperle.

De fleste gjenstandene er funnet i et 50 cm tykt kulturlag. Bunnen av kulturlaget er datert til år 0. Det arkeologene kaller kulturlag er bålrester og søppel i form av gjenstander og matrester folk har kastet fra seg. Dette laget sier mye om hvor stor aktivitet og langvarig opphold mennesker har hatt på plassen, samt hvilken mat de har spist.

Vann var nødvendig for å oppholde seg lenge på Aslaksteinen, og selv i dag kan vi se spor etter "brønner" i form av vannhull sentralt i området. Arkeologer har bare gravd ut en liten del av boplassen. Likevel fant de spor etter stolper som kan tyde på at det har stått en hytte eller et lite hus her. De fant også en kokegrop, en slags steinovn hvor de først fant varmet opp steinene for så å legge maten oppi, innrullet i blader.

Det er ikke funnet rester etter steinmurer eller annet forsvarsverk omkring kanten av Aslaksteinen. Noe av grunnen kan være at Aslaksteinen fra naturens side er relativt lett å forsvare, også sammenlignet med andre bygdeborger i Norge.

Aslaksteinen er fredet etter lov om kulturminner. (Kilde Wikipedia)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her