Nå står ikke Kvalvik fort tilbake på orginalt kanonfunn fra fortets innsatstid 1943-45, men nå har også sunnmøringenes Tuenesets kystfortsforening i Ålesund funnet en orginal 8,8 cm luftvernskanon som stod ved batteri 2/ 505 under krigen. Foreningen er aktiv, og det er stor dugnadsånd også på søre luten vedrørende krigshistorien. De kom sent i gang med fysiske dugnader på Tueneset, men det skrevne ord (bøker) vedrørende 1945- 1945 er imponerende på Sunnmøre.
88 a
Her har Tuenesets kystfortsforening fått tak tak i en 8,8 cm tysk luftvernskanon som stod der i Ålesund under krigen+ andre ting som er av interesse . Slike gjenstander vokser ikke på trær,: det er ukjent hvor den kommer fra. Men foreningen har god kontakt med museene i Forsvaret og gamle overskuddslagre skriver de på sidene sine. ( Foto: Tuenesets kystfortsforening)
88 b
Her et bilde av et av de 3 batteriene som hadde slike 8,8 cm kanoner på Sunnmøre. Trolig fra HKB 34/976 Kvitneset i Hareid. ( Ukjent fotograf, kilde)
88 c
Les og lær om bokutgivelser vedrørende krigen på Sunnmøre. I tillegg kommer bok om motstand der i distriktet (?). Det er Jan Olav Flatmark og Harald Grytten som stort sett står bak, og har samlet inn  denne omfattende og viktige dokumentasjonen. Her i Kristiansund/ Nordmøre finnes dessverre absolutt intet.  Her stenges ikke bunkere med betong( BN / montasje)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her