Atlanten stadion i Kristiansund har vært i en sørgelig stand i mange år. Det har vært bortimot slik som Radio Innafær rapporterte: " Keeperain så ikkje kvar ainner fra måla" .Løpebanen var opp og nedoverbakke. Nå var tiden kommet  til å renovere hele anlegget som ble åpnet i 1960 , og der store stevner med opptil 3000 publikummere var " til stades" Det er ikke så liten jobb der Mekvik Maskin står for arbeidet. 
att 1

Hele Atlanten stadion inkludert gressbane og løpebaner, samt parkeringsplass inn mot dagens Idrettshall skal masseutskiftes og komplett vann/ avløps-anlegg inkludert ny overvannsleding ned til sjø. (Foto: Håkon Bloch)
att 2
Store utfyllinger for å sikre det store området mot siging i ettertid er under arbeid. ( Foto: Håkon Bloch)
att 3
Relativt dype renner ble avdekket, men også fjell ganske nær gressmatta. Dette var havbunn for 10.000 år siden. ( Foto: Håkon Bloch)
att 4
Det kommer til å bli en flott stadion til slutt dette her. Prislappen på dette friidrettsanlegget er ikke kjent. (Foto: Håkon Bloch)
att 5
Her i myra begynte man med Atlanten stadion på Glærum-eiendommen rundt 1959. Den holdt en stund før det ble store signingsskader. ( Foto: Nordmøre Museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her