Nå er grantrærne som ble  plantet på 1960 og 70 tallet blitt til store skoger på kysten enkelte steder. Faktisk har vi sett skogsdrift langt ute ved havet der Sitkagran er hugd ned . Dette treet har tatt overhånd etter hvert, og ble plantet  med 1-2  meters mellomrom av barn for 50 år siden. 
tømmer
Fra Skotheimsvik i Fræna der tømmerbil fra Bøfjorden Sag   var og hentet grantømmer fra et felt søndag. ( Foto : Boa/BN)  OM SITKA GRAN

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her