Her ligger to vrak på Atlanterhavsveien. Det ene er skip og er bygd i 1931, mens det andre er et bygg trolig fra lenge før den tid. Båtvraket har fått " heltestatus" og tatt under kulturminner-paraplyen, med brygga er ting ukjent. 
vrakene skarvøy
Lite pent på en nasjonal turistvei, mens andre synes det er dramatisk og passer inn. Båten havnet hit  rundt 1989, brygga ble betydelig skadet under Dagmar -orkanen i julen 2011 og er mest sannsynlig oppgitt som restaureingsobjekt.   Hva som skjer med disse to skal bli interessant å se. ( Foto:Boa / BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her