Det skal legges vann fra, til Meldahlsholmen. Denne gangen over land i PE ledning. Før 1963 var det kun brønn der ute på holmen. I forbindelse med minkoppdrett ble det lagt sjøledning fra Brunsvika rundt 1964. Denne ble ødelagt på 1970 tallet. Så kom ledning fra Karihola på sjøbunnen, men også den var innimellom svært sårbar. Nå blir det lagt ny i bakken for første gang.
mel 1
Litt omfattende graving for å få ledningen på plass. Kommunen la vannledning i veien der avløpsanlegget fra byen kommer inn til Karihola. ( Foto: Roger Naas)
mel 8
Meldahlsholmen er et gammelt fiskevær som er privateid. Bryggene som står igjen er fra 1800 tallet.Husene er fra 1995 etter det var brann der i 1955 og 1992. ( Foto 2008/ Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her