Det like greit å stoppe opp og ta vekk fra veibanen fugler og mink eller dyr i den størrelsen. Det er ufyselig at de blir liggnde og most utover  av bildekk. 
plukk kopi
Vi tok opp en siland som var påkjørt og knust i dag på Atlanterhavsveien. Ofte fugler å se her. Og mink. Stopp og få de ut av veien. Fort gjort.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her