Neas må kutte strømmen på Strekningen Spellhammaren til Røssøya fredag klokken 23:45 i 1,5 timer grunnet fewil på høyspentnettet opplyser de klokke 22:27 fredag
strøm
Srømmen blir borte i 1,5 timer fra her på Røssøya  til Sveggesundet. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her