Det begynner å ligne en gang og sykkelvei mellom Bud og Bergset på Nasjonal turistvei Atlanterhavsveien som strekningen er en del av. Det er Folland maskin i Averøy som har oppdraget for Fræna kommune som atr et tak for trafikksikkerhet på strekningen som er 2 kilometer. Mye fjell og utfordringer under veis. Opprinnelig var anbudet 13 millioner, men om det holder er ukjent.
foll 1
Fra anlegget  rundt kilometeren fra Bud sentrum. ( Foto: Boa/ BN)
foll 2
Her kommer en betong-kulvert og bekken skal ledes i rør under. Dette på stedet der gang/sykkelveien skifter side. ( Foto ; Boa/BN)
foll 3
Det legges samtidig overvannsrør og avløpsrør i traseen innover mot Bud sentrum. Dt er et stort arbeidsoppdrag dette her for Folland maskin . ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her