Mange lurte på hva et større godsskip gjorde innenfor Smørholmen vest for Atlanterhavsveien i løpet av dagen. Skipet kom med tungt utstyr til en småbåthavn i området.
beto 1
Dette fikk folk til å stoppe litt her for å studere litt nærmere. " With Frohavet" kom med store betongbrygger som ble heist på sjøen.  Egentlig skulle disse heises på sjøen innenfor Kvitholmen , men været tillot ikke det i dag. ( Foto: Boa/BN)
beto 4
Det kom mange slike betongbrygger som veier adskillig. ( Foto: Boa/Bn)
beto 3
Hektisk aktivitet der bryggene ble slept av mindre båter i første omgang til taremottaket på Smørholmen. (Foto: Boa/BN)
beto 5
Betongbryggene skal hit til småbåthavna på Kråkholmen som ligger i Fræna kommune. Den gamle losstasjonen på Teistklubben i bakgrunnen. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her