I disse dager er det nøyaktig ett år siden at det gamle kommunehuset på Bruhagen ble revet. Siste rest av huset ble tatt ned den. 9. september 2017. Bygget var fra begynnelsen på 1950 tallet, sannsynlig fra 1952. Det ble erstattet tidligere av nytt moderne bygg ved siden av.
6 sept varde
6.september 201 7er kommunehuset snart historie. ( Foto: EllenHelene Ertvåg)
bruhagraadhus
Nybygget pr. oktober 2013 og som ble ovverrakt i februar 2014. ( BN arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her