Mc Gregor Norway A/S avd, Triplex er en stor leverandør av dekksutrustning til alle slags skip. På Hendholmen i Averøy er det en omfattende servicevirksomhet som nå skal utvides. 

hen 4

På Hendholmen ligger en stor bedrift som leverer spesialutstyr til skip over hele verden.(Foto: Boa/ BN)

Det bygges nå ny kai her slik at større skip kan komme til bedriften. Ved gamlekaia var det litt grunt, men kaia skal være ferdig til 31. august og første anløp av skip her er planlagt 10. september.
hen 1

Per Olav Blikkås går fra borde som bedriftens leder i 22 år. Han fikk oppleve ny høvelig kai på dagen skulle avtre. Kaia ble støpt i går . Det var avslutningsmarkering for han i bedriften torsdag med representanter fra kommunen og de ansatte.  ( Foto: Magnar Heggeset)
hen 2
Slik markerer en god bedrift når de er fornøyd med arbeidet. Fotavtrykk og dato i kaidekket er litt uvanlig . (Foto: Boa/ BN)

I fjor var det 70-80 anløp innom her, men nå blir det bedre forhold. Bedriften kan nå ta inn de største brønnbåtene med Triplex utstyr på dekk.

Foruten innen fiskeri, forskning og offshore blir Mc Gregor Triplex mer og mer synlig med leveranser til oppdrettsnæringen og andre spesialfartøyer.
Utvidelsen er et ledd i satsningen til Mc Gregor innen fiskeri og forslkningsfartøy som foreløbig kuminerte med konsernets oppkjøp av Rapp Hydema sent i 2017. Integreringen med søsterbedriften i Bodø er i god gjenge, og en ser for seg også service på Rapp utstyr på Hendholmen i Averøy. 
Det er en stor bedrift man finner her ute i Henda i Averøy. De har 92 fast ansatte pluss innleide gjestearbeidere ved behov.
hen 3

Luftfoto fra 1972 til venstre da Hendholmen ikke var utbygd. Det er totalt andre forhold her nå. Averøy kan være stolt av denne spesialbedriften. 


hen 7
Fra utelageret. Den 40 meter lange nye kaia midt på bildet til venstre. ( Foto: Boa/ BN)
hen 8
Fra produksjonshallene. ( Foto: Boa/ BN)
hen 6
Thomas Folland oppe i  en traverskran MDH  42 tonns som skal stå på et skip. Han er også reisereperatør og drar rundt for bedriften nær sagt over hele verden. Om kort tid er det tur til Brasil der det er Triplex utstyr som skal monteres på et skip. ( Foto: Boa/ BN)
hen 9
Slike Triplex-kraner står på rekkene på større skip. ( Fra Youtube) Samarbeid Averøy Industripark


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her