Fra Florsgata/Vuggaveien til Vesterveien blir det parkering forbudt. Skiltplan er   til Fylkeskommunen for godkjenning. Det blir som i Dalegata fritt for biler for å gjøre det bedre for folk og syklister. . Vi hører folk snakke om av Byfornyelsen i visse deler er lite positiv,  hvor der nevnes Rådhusplassen hvor mange mener den vil dø ut etter hvert. 
brinkk
I Brinchmanns vei skal det bli forbudt å parkere. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her