Her er sjøområdet langs hammeren vestenfor Sørsundbrua. Nå kjøres steinmasser ut  i sjøen her. Dybden er rundt 8 meter fra Jomfruskjæret og innover mot berget/ Jemar Norpower. Det har vært veldig mye fram og tilbake i flere år med denne saken.
jomfru
Rundt 40 x 125 meter kan arealet her bli. Det er Jemar Norpower som står som oppdragsgiver. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her