Det er omfattende arbeider på gang med omlegging av krysset inn til Flyplassen fra RV 70 til rundkjøring. Mye i bakken må omlegges ser det ut som. Statens vegvesen skal bygge ny rundkjøring som erstatter flyplasskrysset i Kristiansund. Rundkjøringa vil gi bedre framkommelighet og tryggere av- og påkjøring på riksveg 70 her ved Flyplassen. 
xx 1
Prosjektet er i gang, og det arbeides langt unna Flyplasskrysset med masser og ledningsgrøfter. ( BN foto)
xx2
Selve krysset er ikke omarbeidet på dette tidspunkt. Et ulykkeskryss som nå forsvinner etter hvert. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her