Det første offisielle landsskytterstevnet ble arrangert  her i Kristiansund i 1893 hvor ca, 200 skyttere deltok. Bildet her er derimot fra krigen da tyskerne rådet grunnen. Det dukket  opp i en  utenlandsk antikkhandel som ikke visste hvor det var fra.  Lokalkunnskap kom godt med . Bildet viser tyske soldater på øvelse ute i skytebanen i nåværende Myra i Kristiansund . Det var daglig at det var øvelser her. 
1943
Den som er kjent her ser vel at skivegraven for 300 meter ikke er bygd. Øverst til venstre er skivegraven for 600 m . I dag er det fullt av hus her. ( 1971) ( Arkiv BN ©)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her