Det er i 2018  18  år siden det kjente firmaet Herlofsen sluttet med butikken i Storgata.  Mange yngere har vel ikke hørt om det gamle firmaet . Butikken drev innen trikotasje, gardiner, sengetøy og mye nips til klær o.l.Firmaet åpnet butikk i Kristiansund i 1846. Den gang var Kristiansund en " stor by" med mye handel. 
herlof
Januar 2000 og salgsinnspurt for en av de eldste butikker i Kristiansund i Storgata. På bildet en av Herlofsen-karene den gang ved disken. Det 6. etasjer store etterkrigsbygget ble solgt for 8,5 millioner  samme år. ( Foto BN/ arkiv)
Litt om Herlofsen i Kristiansund av Helge Hegerberg.

Grunnlagt av Oluf Herlofsen (f. 2. februar 1818, d. 13. desember 1882) født i Arendal og kom til Christiansund 12 år gammel for å arbeide i firma til morbror Hans H. Dahl. I 22-årsalderen ble Herlofsen reisende i Spania, og stiftet egen forretning i Kristiansund i 1846. Han startet i enkefru Irgens gård ved Torvet (senere Robert A. Dalls forretning). Året etter kjøpte Herlofsen eiendom i Storgaten 11 av Isach Moses, som ble kalt "byens gamle tollbod". Der vokste det frem en "velassorteret Manufactur, Colonial og Isenkramforretning".

Oluf Herlofsen behersket mange språk, som tysk, engelsk, fransk og spansk - i sin tid antatt som byens første edsvorne translatør.

Forretningen ble overdratt til sønnene Hans D. Herlofsen og Herlof A. Herlofsen i mars 1881. Oluf døde 25. januar 1890. Herlof fortsatte alene. 1. januar 1905 ble så hans søstersønn, lagersjef og prokurist Brostrup Müller, opptatt som kompanjong.

Herlof A. Herlofsen gikk i sin fars fotspor når det gjelder offentlig liv og samfunnsoppdrag. Far og sønn var viseordfører i hver sin tid og de hadde oppgaver i "direktionen" i byens banker.

Etter at Herlof døde i 1910, fortsatte enken fru Sofie Herlofsen sammen med Brostrup Müller. Sofie døde i 1929, og året etter trådte Brostrup Müller ut av firmaet. Da var det stifterens to barnebarn, Hans Rode Herlofsen og Emil Rode Herlofsen, som fortsatte firmaet. Emil døde i 1934, og da var det broren Hans som fortsatte. Bybrannen raserte firmaets eiendom. Det ble drevet i provisoriske lokaler inntil 1949 da nybygget åpnet utpå høstparten.

Den nye forretningsgården ligger akkurat der den gamle sto.

Herlofsen er et av de eldste kjøpmannshus i Kristiansund, og beskjeftiget på det meste rundt 30 personer.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her