Den kjente øya Fugløya i Bolgsvaet har fått overleve så langt. Folk fra naturoppsynet og Fylkeskommunen er på øya og brenner vekk dødt gress og kratt for å gjøre det lettere for sjøfuglene å hekke. Man tar sikte på å ta vare på naturlandskapet, men det er husdyr som holder landskapet best vedlike er å høre av eksperter.
brennav
Fugløya har en stor bestand av forskjellige fugler som hekker her. I kontrollert form er det brent av kvister, gress o. a. her ( Foto: Steve Kalvøy)  LITT FUGLELIV HER 2011

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her