”Skipsfartshistorisk” i kveld: Fri entré.

Dampskip fra Kristiansund i jobbetid og mellomkrigstid

Dette er foredraget som Jørgen Strand, formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, holder i foreningens lokaler i Loennechengården i kveld 8. mars.

Kristiansunds siste dampskip, som før første verdenskrig gikk i utenriksfart, var Møringen. Skipet ble innkjøpt til byen i 1890 og solgt til Haugesund i 1911.

Ut over Møringen var også jernbarken Eline registrert i Kristiansund.

Eline var byens siste skip som gikk i utenriksfart før investeringer i skip tok seg opp under 1. verdenskrig. Eline forliste i januar 1912.

Man kan vel kanskje også inkludere ”Kristiansunds skoleskip”, dampskipet Ripa, eid av Pedro Clausen, bosatt i Bilbao.

Så skulle det bli stillstand på utenriksfronten i flere år.

Imidlertid lykkes man:

”Naar det gaar andre Steder, hvorfor saa ikke i Kristiansund?”

joergenstrand

Dette kunne man lese i kristiansundsavisene i 1915. Sjøfart burde være en av byens fornemme inntektskilder. Andre steder foregikk det nå ”daglig” dannelse av nye skipsselskaper.

Våren 1915 – den 1. april – undertegnet man stiftelsesprotokollen for Kristiansunds Dampskibsselskab A/S. I innbydelsen til selskapsetableringen gikk man ut med et aksjekapitalkrav på 1,4 millioner. Kapitalen ble fulltegnet.

Dette skulle bli Kristiansunds Dampskibsrederi A/S som de første årene skulle involvere seg i hele 11 skip myntet på utenriksfart.

Et par år senere ble Dampskibsselskabet Vest-Norge A/S etablert med engasjement i seks skip, men bare tre av disse seilte for rederiet. Partsrederiet Hird og Dampskibsselskapet Argo var også i markedet i siste del av 1. verdenskrig.
jorg

”Etterdønningene” etter krigsinvesteringene skjedde i selskapet Kristiansunds nye Rederi A/S (1927 – 1933) som var representert med dampskipene Ryvarden og Maize.

Kristiansund og kristiansunderne opplevde ”nøytralitetskrigen” på godt og ondt. De skandinaviske landene var ikke engasjert i krigshandlinger, men det var krigstap for de to største lokale rederiene våre. Mange norske sjøfolk, også fra Kristiansund, mistet livet ved krigsforlis. Det var også spekulasjon, pengerikhet og fallitt og i andre enden matmangel og samtidig gigantiske lager av sild i tønner. De ”nyrike” aksjespekulantene nøt sin ”hummer og kanari”. Som et resultat av krigsøkonomien ble en privatbank avviklet i Kristiansund, i Molde og Ålesund gikk alle privatbankene - sju i tallet - "fløyten".

Som vanlig arrangeres dette som et åpnet møte – og det er fri entré.

Dørene åpner klokken 18 og møtet starter klokken 19

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her