Den 300 meter lange veien mellom Karihola og Brunsvika ute ved Meldahlsholmen er blitt veldig populær. En strøm av vandrende har brukt denne veien som blir anlagt her ghrunnet at pumperør for avløp er lagt hit. 
992 a
Ros til kommunen: Slik gjør man det i friområdene! Veldig bra opprydding sier alle som går her. ( Foto: B. O. Angvik)
992 b
Veien er hevet noe den siste tiden da storfloa hadde tendens til å komme over . På alle sider er steinen tildekket av jord. Endelig skulle det bli en passasje mellom Karihola og Brunsvika igjen. Før gikk den over en smal bru litt lenger ut her ( landgang fra skip på 1960 tallet) ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her