Her er man kommet til sommeren 1945. Tyskerne hadde laget speringer for kjøretøyer og stridsvogner flere steder i byen. Kaibakken, Wilhelm Dalls vei, Brunsvika, John Allans gate  er eksempler. Gjerne var det jernbaneskinner vertikalt ned i jorden, store vippesteiner ned på veibanen eller betongsperrer med mulighet for miner som i Kaibakken.
stallbakken tanksperre 45
Her tanksperring ved Strykjernet i Lars Guttormsens gate io Kristiansund  som taes vekk sommeren  1945. Det var fred. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her