lasken 2

Det er i ferd med å komme opp to hus i området “Romarriket”. Det ene er flyttet fra Omagata øst for Europris  og det andre bygges nytt. Romarriket er i nærheten av Ello A/S.( Foto: Håkon Bloch)
lasken

Kommunen er i disse dager i gang med oppgradering av gangveien fra skolene og ned til Lasken. For det meste kapping av trær kan det se ut som. (Mobilfoto: Roger Naas)

lasken 3

Det er laget ny vei fra rundkjøringen på Pilotveien og mot øst. Det er asfaltert vei og gangvei, lagt ned rør, strøm og annen infrastruktur.(Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her