Her er det ikke mer kommunehus men bare stein. Apropos stein; da huset ble bygd på 1950 tallet manglet man steinmasser. Vi får vite at man hentet stein fra en av de største kystgravene i Averøy ute i Smevågen på Bremsnes. Hvis det stemmer er det toget gått. Forøvrig finnes gfaktisk Nordmøres største kystgravrøys i Averøy.
tomt
Man kjørte stein fra en stor gravrøys ved Smevågen hit da fundamentet til kommunehuset ble opparbeidet sier sikre kilder i Avberøy. ( BN foto)
tomt 2
Nordmøres største gravrøys på Råneset på innersiden av Averøy. 500 dagsverk er beregnet brukt på å lage denne røysa som gravsted for en viktig og kjent person . Slike røyser var skikk å lage helt tilbake for 3000 år siden og oppover bronsje og jernalderen. Røysa her er fra yngere jernalder d.v.s. år 550 til 1050 e. Kr. ( Foto: Digitalt museum)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her