Klokken 10 torsdag seiler cruiseren " Marco Polo" inn Bolgsvaet og kommer inn Marcussundet om noen strakser.

skip
Skipet kom direkte sørfra uten å ha vært i andre havner på Møre. Det har vært her før også. God gammel traver det her bygd 1965. 176 meter lang. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her